پروژه های سال 94

تصویر پروژه کارفرما آدرس توضیحات

پروژه های سال 93

تصویر پروژه کارفرما آدرس توضیحات

مرمریت های پرکاربرد

تصویر پروژه کارفرما آدرس توضیحات
بیمارستان ابن سینا  

حد فاصل میدان بوعلی و میدان موسوی قوچانی

2800 مترمربع مرمریت اعلمی

شرکت آرمان فروزان  

کوهسنگی 28, حکیم نظامی 26

2600 مترمربع مرمریت اعلمی

شرکت پیمان گام فارس  

 

2000 متر مربع مرمریت اعلمی

ابزار پزشکی اسوه  

شهرک صنعتی کورده, بلوارصنعت, قطعه 139

1300 مترمربع مرمریت اعلمی

شرکت تعاونی آتش نشانی  

 انتهای میثاق 2

700مترمربع مرمریت اعلمی

شرکت سپهر هشتم  

دکتر بهشتی 4 رزم 8

1000 مترمربع مرمریت آباده

پاساژ هتل تارا جناب آقای عطار

چهارراه شهدا

260 مترمربع آباده 60*60

شخصی دکتر یاوری

 

1100 مترمربع مرمریت آباده

مهندس رامش  

بزرگمهر جنوبی 18, پلاک 182

2000 مترمربع مرمریت هرسین

مهندس رامش  

بزرگمهر 15 پلاک 16

1200 مترمربع مرمریت هرسین

پروژه ارم بنیاد مسکن

 

500 مترمربع مرمریت هرسین


totop